Theorize with data using rough sets

TytułTheorize with data using rough sets
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2002
AutorzyPawlak Z
JournalBulletin of International Rough Set Society
Volume6

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)