Termowizyjna ocena wpływu laseroterapii na proces gojenia się złamań kości piszczelowych