Techniczne i społeczne problemy zastosowania internetu

TytułTechniczne i społeczne problemy zastosowania internetu
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2005
AutorzyZaborowski M
EditorKwiecień A, Wódz K.
ChapterReguły stosowania sieci Petriego do modelowania systemów zarządzania
PublisherWKŁ