Symulacyjne Badanie routingu w sieciach optycznych