Some Remarks on Conflict Analysis

TytułSome Remarks on Conflict Analysis
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2005
AutorzyPawlak Z
JournalEur J Oper Res
Volume166

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)