Rough sets, decision algorithms and Bayes theorem

TytułRough sets, decision algorithms and Bayes theorem
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2002
AutorzyPawlak Z
JournalEuro. J. Oper. Res.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)