Produkcyjne Sieci Petriego

TytułProdukcyjne Sieci Petriego
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2002
AutorzyZaborowski M
Conference NameMateriały XIV Krajowej Konferencji Automatyki, Zielona Góra

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)