Produkcyjne Sieci Petriego

TytułProdukcyjne Sieci Petriego
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2002
AutorzyZaborowski M
Conference NameMateriały XIV Krajowej Konferencji Automatyki, Zielona Góra