Nano and quantum technologies and systems of informatics

TytułNano and quantum technologies and systems of informatics
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2002
AutorzyWęgrzyn S, Winiarczyk R
Conference NameAI-METH 2002, Artificial Inteligence Methods
Date Published11

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)