Model formowania pakietów w węźle brzegowym sieci optycznej

TytułModel formowania pakietów w węźle brzegowym sieci optycznej
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2003
AutorzyDomańska J, Czachórski T
JournalStudia Informatica
Volume24
Pagination51–61