Model formowania pakietów w węźle brzegowym sieci optycznej