Komputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja krzywoliniowych obiektów 3d

TytułKomputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja krzywoliniowych obiektów 3d
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji1993
AutorzySkabek K, Prusakowski J., Winiarczyk R
Conference NameMetody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim