Efficient Communication Scheme for Bluetooth Low Energy in Large Scale Applications

TytułEfficient Communication Scheme for Bluetooth Low Energy in Large Scale Applications
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2020
AutorzyNikodem M, Słabicki M, Bawiec M
JournalSensors
Volume20
Issue21
Start Page6371

Historia zmian

Data aktualizacji: 08/12/2020 - 23:01; autor zmian: Krzysztof Grochla (kil@iitis.pl)