Efficiency Optimization in Quantum Computing: Balancing Thermodynamics and Computational Performance

TytułEfficiency Optimization in Quantum Computing: Balancing Thermodynamics and Computational Performance
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2024
AutorzyŚmierzchalski T, Mzaouali Z, Deffner S, Gardas B
Journal Sci. Rep. 14, 4555 (2024)
URLhttps://www.nature.com/articles/s41598-024-55314-z

Projekt: 

Plik PDF: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 26/02/2024 - 12:03; autor zmian: Bartłomiej Gardas (bgardas@iitis.pl)