Drawing conclussions from data - the rough set way

TytułDrawing conclussions from data - the rough set way
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2001
AutorzyPawlak Z
JournalInternational Journal of Intelligent Systems
Volume16

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)