A Detailed ATM Network Simulator

TytułA Detailed ATM Network Simulator
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2001
AutorzyNowak S, Jędruś S
Conference NameProceedings of the 8th Polish Teletraffic Symposium
PublisherWydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego