A Computer Science-Oriented Approach to Introduce Quantum Computing to a New Audience

TytułA Computer Science-Oriented Approach to Introduce Quantum Computing to a New Audience
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2021
AutorzySalehi Ö, Seskir Z, Tepe İ
JournalIEEE Transactions on Education

Historia zmian

Data aktualizacji: 26/10/2021 - 09:29; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)