Blind shaping strategy of self-similar traffic: Markovian model

TytułBlind shaping strategy of self-similar traffic: Markovian model
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2002
AutorzyElbiaze H., Atmaca T., Czachórski T
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Volume14
Pagination13–25