Bayes`Theorem Revised - The Rough Set View

TytułBayes`Theorem Revised - The Rough Set View
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2001
AutorzyPawlak Z
JournalLNAI
Volume2253
ISSN0302-9743

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)