Analiza jakości usług w systemach multimedialnych

TytułAnaliza jakości usług w systemach multimedialnych
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji1999
AutorzyWiniarczyk R
Conference NameMetody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inźynierskim
Date Published10

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)