Analiza jakości usług w systemach multimedialnych

TytułAnaliza jakości usług w systemach multimedialnych
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji1999
AutorzyWiniarczyk R
Conference NameMetody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inźynierskim
Date Published10