8th Polish Teletraffic Symposium (Editor)

Tytuł8th Polish Teletraffic Symposium (Editor)
Publication TypeConference Proceedings
Rok publikacji2001
EditorCzachórski T, Sochan A
Date Published09
PublisherInstytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
Conference LocationGliwice
ISBN Number83-86644-90-7

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)