Publications

Found 116 results
Filters: Author is Krzysztof Grochla  [Clear All Filters]
2003
Nowak S, Grochla K.  2003.  Simple Traffic Shaping Algorithm for All-optical Networks. 10th Polish Teletraffic Symposium PSRT 2003. :413–418.
Nowak S, Grochla K.  2003.  Wpływ mechanizmów kształtowania ruchu na wydajność sieci czysto optycznych. Studia Informatica. 2A:221–228.
2001
Grochla K.  2001.  Generator pakietów w środowisku sieci heterogenicznych. Studia Informatica. 22
Grochla K.  2001.  A tool for network traffic generation and transmission delay measurement. Proceedings of 8th Polish Teletraffic Symposium.
Grochla K.  2001.  A tool for network traffic generation and transmission delay measurement. Archiwum Informatyki teoretycznej i Stosowanej. 13
2000
Grochla K, Sochan A.  2000.  Sieci prywatne oparte na technologii ATM. Studia Informatica. 1

Pages