Współczesne problemy sieci komputerowych - Nowe technologie

TitleWspółczesne problemy sieci komputerowych - Nowe technologie
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsSochan A, Głomb P, Grochla K
EditorGrzywak A
ChapterTransmisje strumieni MPEG-2 z wykorzystaniem usługi VBR sieci ATM
PublisherWydawnictwa Naukowo-Techniczne
CityWarszawa
AbstractW rozdziale opisano prace badawcze dotyczące transmisji strumieni MPEG-2 poprzez kanał o zmiennej przepływności bitowej w sieci ATM. Prace miały charakter zarówno doświadczalno-pomiarowy, jak i analityczny. Określono zależność funkcyjną pomiędzy parametrami ruchu sieci ATM, natężeniem strumienia wideo a jakością transmisji multimedialnej. Zależność powiązano z