Wpływ mechanizmów kształtowania ruchu na wydajność sieci czysto optycznych

TitleWpływ mechanizmów kształtowania ruchu na wydajność sieci czysto optycznych
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsNowak S, Grochla K
JournalStudia Informatica
Volume2A
ISSN0208-7286

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)