Generator pakietów w środowisku sieci heterogenicznych

TitleGenerator pakietów w środowisku sieci heterogenicznych
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsGrochla K
JournalStudia Informatica
Volume22