Modelowanie stacji roboczych w sieci ATM przy użyciu symulatora OMNeT++

TitleModelowanie stacji roboczych w sieci ATM przy użyciu symulatora OMNeT++
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsGłomb P, Grochla K
JournalStudia Informatica
Volume23