Publications

Found 1473 results
2003
Węgrzyn S, Znamirowski L.  2003.  Nanotechnological, Two-stage Production Processes. IEEE\_nano 2003. :490–493.
Węgrzyn S, Winiarczyk R.  2003.  Nanotechnologie w informatyce. Nauka, Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk. :95–111.
Węgrzyn S, Winiarczyk R.  2003.  Nanotechnologie w informatyce. Konferencja Naukowa ,,Internet w Społeczeństwie Informacyjnym”. :15–31.
Pawlak Z.  2003.  Neural Networks and Soft Computing. Advances in Soft Computing.
Smolka B., Wojciechowski K.  2003.  Nonparametric color image enhancement. Komputerowe Systemy Rozpoznawania, KOSYR.
Węgrzyn S.  2003.  O informatyce jako dziedzinie nauki o ruchu i przetwarzaniu informacji. Pro Dialog. :1–22.
Domańska J, Kotuliak I., Atmaca T., Czachórski T.  2003.  Optical packet filling. Proc. 10th Polish Teletraffic Symposium, Kraków 18-19 Sept. 2003. :419–429.
Szczerbiński Z.  2003.  Parallel Computing Applied to Solving Large Markov Chains. Studia Informatica.
Nowak S, Węgrzyn S.  2003.  Reproduction and multiplication in the distributed, manufacturing nanosystems of informatics. IEEE Nano 2003. :860–862.
Węgrzyn S, Winiarczyk R.  2003.  Reprodukcja i multiplikacja jako informatyczne technologie wytwarzania. Studia Informatica. 24:9–19.
Pawlak Z.  2003.  Rough Set Theory And Granular Computing.
Pawlak Z, Peters J.F., Skowron A., Suraj Z., Ramanna S., Borkowski M..  2003.  Rough set theory and granular computing. Series in Fuzziness and Soft Computing. 25
Pawlak Z.  2003.  Rough Sets.
Pawlak Z.  2003.  Rough-Neural Computing,.
Węgrzyn S, Winiarczyk R, Znamirowski L.  2003.  Self-replication Processes in Nanosystems of Informatics. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. 13:585–591.
Znamirowski L.  2003.  Signal Cascades in Nano-networks. STUDIA INFORMATICA. 24:21–28.
Nowak S, Grochla K.  2003.  Simple Traffic Shaping Algorithm for All-optical Networks. 10th Polish Teletraffic Symposium PSRT 2003. :413–418.
Heater S.H, Zukowska E.D, Znamirowski L.  2003.  Simulation of Conformation Switching of the Polypeptide Chains. Proceedings of the IASTED International Conference on MODELLING, SIMULATION, AND OPTIMIZATION, ISBN: 0-88986-372-5. :285–289.
Znamirowski L, Zukowska E.D.  2003.  Simulation of Environment-Forced Conformations in the Polypeptide Chains. Proceedings of the ICSEE’03, 2003 Western MultiConference, ISBN: 1-56555-261-X. :87–91.
Tomaka A A, Luchowski L.  2003.  Stereovision Techniques for the Three-Dimensional Cephalogram. E-he@lth in Common Europe.
Widera M., Winiarczyk R, Jeżewski J., Gacek A., Wróbel J., Horoba K..  2003.  Strumienie danych w systemie monitorowania, analizy i klasyfikacji sygnalow biomedycznych. STUDIA INFORMATICA, Vol.24, nr 3, 2003, pages 35-45.
Nowak S.  2003.  Technical nanosystems based on the biological solutions. IEEE Nano 2003.
Smolka B., Czubin K., Hardeberg J.Y., Plataniotis K.N., Szczepanski M., Wojciechowski K.  2003.  Towards automatic redeye effect removal. Pattern Recognition Letters. :1767–1785.
Nowak S, Grochla K.  2003.  Wpływ mechanizmów kształtowania ruchu na wydajność sieci czysto optycznych. Studia Informatica. 2A:221–228.
Domańska J, Czachórski T.  2003.  Wpływ samopodobnej natury ruchu na zachowanie mechanizmu cieknącego wiadra. Studia Informatica. 24:199–212.

Pages