Nowe technologie w komputerowych systemach zarządzania

TitleNowe technologie w komputerowych systemach zarządzania
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsGrochla K
EditorGrzywak A
ChapterWpływ algorytmów kolejkowania pakietów na jakość usług w łączu ADSL
PublisherWKŁ

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)