Nowe Technologie w Komputerowych Systemach Zarządzania. Internet w Społeczeństwie Informacyjnym

TitleNowe Technologie w Komputerowych Systemach Zarządzania. Internet w Społeczeństwie Informacyjnym
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsCzachórski T, Domańska J, Domański A
EditorGrzywak A, Pikiewicz P
ChapterRachunek sieciowy w zastosowaniu do analizy jakości usług w Internecie
PublisherWydawnictwa Komunikacji i Łączności
CityWarszawa

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)