Wyrównywanie obciążenia w warunkach intensywnej komunikacji.

TitleWyrównywanie obciążenia w warunkach intensywnej komunikacji.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsNowak M
JournalZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka