Wykorzystanie mechanizmu RED w regulacji ruchu sieciowego

TitleWykorzystanie mechanizmu RED w regulacji ruchu sieciowego
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsNowak S
JournalStudia informatica
ISSN0208-7286

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)