Współczesne problemy sieci komputerowych

TitleWspółczesne problemy sieci komputerowych
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsNowak S, Nowak M
ChapterSamoorganizacja w nanosystemach
PublisherWNT

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)