Współczesne problemy sieci komputerowych

TitleWspółczesne problemy sieci komputerowych
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsNowak S, Nowak M
ChapterSamoorganizacja w nanosystemach
PublisherWNT