Współczesne problemy sieci komputerowych

TitleWspółczesne problemy sieci komputerowych
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsNowak M
ChapterMetody ograniczania liczby komunikatów synchronizujących w symulacji rozproszonej
PublisherWNT