Wpływ wielkości histerezy przełączeń na przepustowość w sieci LTE

TitleWpływ wielkości histerezy przełączeń na przepustowość w sieci LTE
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsPołys K
JournalStudia Informatica
Volume35
AbstractW sieciach mobilnych użytkownicy są przełączani pomiędzy stacjami bazowymi na podstawie siły sygnału lub innych metryk jakości transmisji. W celu optymalizacji przełączeń pomiędzy stacjami bazowymi często wykorzystywana jest histereza. Pozwala ona ograniczyć liczę niepotrzebnych, bardzo krótkich przełączeń. W artykule zbadano wpływ wielkości histerezy na liczbę przełączeń oraz na osiąganą przepustowość połączenia użytkownika sieci LTE wyznaczaną na podstawie poziomu sygnału. Wyniki przeprowadzonych symulacji wskazują, że odpowiedni margines przełączenia znacznie zmniejsza liczbę niepotrzebnych przełączeń, a jednocześnie praktycznie nie zmniejsza przepustowości.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)