Wpływ samopodobnej natury ruchu na zachowanie mechanizmu cieknącego wiadra

TitleWpływ samopodobnej natury ruchu na zachowanie mechanizmu cieknącego wiadra
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsDomańska J, Czachórski T
JournalStudia Informatica
Volume24

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)