Termowizyjna ocena wpływu laseroterapii na proces gojenia się złamań kości piszczelowych

TitleTermowizyjna ocena wpływu laseroterapii na proces gojenia się złamań kości piszczelowych
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1999
AuthorsWiniarczyk R, Mrózek A, Połoński W.
Conference NameTechniki Informacyjne w Medycynie
Date Published11

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)