Techniczne i społeczne problemy zastosowania Internetu

TitleTechniczne i społeczne problemy zastosowania Internetu
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsBiałecki T., Głomb P, Sochan A
EditorKwiecień A, Wódz K
ChapterJPEG 2000 w transmisjach sieciowych - wpływ współczynnika strat na jakość obrazu wideo
PublisherWydawnictwa Komunikacji i Łączności
CityWydawnictwa Komunikacji l Łaczności
ISBN Number83-206-1590-9
AbstractW rozdziale przedstawiono analizę mechanizmu utrzymania jakości prezentacji strumienia obrazów JPEG 2000 w warunkach transmisji z utratą danych z wykorzystaniem dodatkowej informacji nadmiarowej. Kolejne podrozdziały przedstawiają: teoretyczną analizę zagadnienia skalowanej transmisji wideo w środowisku o wysokiej stopie błędu z wykorzystaniem informacji korekcyjnej, opracowane stanowisko badawcze, wyniki badań i podsumowanie.