Systemy wizualizacji algorytmów wspomagające badania naukowe

TitleSystemy wizualizacji algorytmów wspomagające badania naukowe
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1996
AuthorsSzmal P., Francik J., Nowak M
Conference NameIII Krajowa Konferencja „Komputerowe wspomaganie badań naukowych KOWBAN ‘96”