Porównanie cech środowisk PVM i MPI

TitlePorównanie cech środowisk PVM i MPI
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsNowak M
JournalZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka