Nanotechnology and Nanocomputers

TitleNanotechnology and Nanocomputers
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsNowak S
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Volume13
ISSN0867-2121

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)