Nanotechnologi i nanoinformatyka, Rozdział w książce Współczesne problemy sieci komputerowych

TitleNanotechnologi i nanoinformatyka, Rozdział w książce Współczesne problemy sieci komputerowych
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsNowak S
EditorWęgrzyn S, Pochopień B, Czachórski T
ChapterNowe technologie: Nanotechnologi i nanoinformatyka
PublisherWydawnictwa Naukowo Technicze

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)