Modelowanie dynamiki przesyłów TCP/IP z uwzględnieniem mechanizmu RED

TitleModelowanie dynamiki przesyłów TCP/IP z uwzględnieniem mechanizmu RED
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsNycz M.M., Czachórski T
JournalStudia Informatica
Volume33
ISSN0208-7286
AbstractW pracy przedstawiono wyniki modelowania wybranych scenariuszy współczesnych sieci komputerowych. W badaniach zastosowano model matematyczny aproksymacji fluid flow, opisujący wpływ zmiennego w czasie natężenia ruchu pakietów na przełączniki sieciowe i generowanie strat pakietowych, zgodnie z założeniami mechanizmu RED stosowanego w routerach. Przeprowadzone doświadczenia obejmowały wpływ początkowych ustawień parametrów na zachowanie układu.