Model formowania pakietów w węźle brzegowym sieci optycznej

TitleModel formowania pakietów w węźle brzegowym sieci optycznej
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsDomańska J, Czachórski T
JournalStudia Informatica
Volume24
Pagination51–61