Markovian models for long-range dependent traffic

TitleMarkovian models for long-range dependent traffic
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsCzachórski T, Domańska J
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Volume13

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)