Internet w społeczeństwie informatycznym

TitleInternet w społeczeństwie informatycznym
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2003
AuthorsCzachórski T
EditorGrzywak A
ChapterInternet a sieci optyczne
PublisherWyższa Szkoła Biznesu i Organizacji
CityDąbrowa Górnicza

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)