Internet w społeczeństwie informacyjnym - Podstawowe problemy Internetu

TitleInternet w społeczeństwie informacyjnym - Podstawowe problemy Internetu
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsSochan A, Grochla K, Głomb P
EditorGrzywak A
ChapterDostęp do usług katalogowych z wykorzystaniem języka XML w aplikacjach WWW
PublisherWydawnictwa Naukowo-Techniczne
CityWarszawa
AbstractW rozdziale zarysowano koncepcję usług katalogowych i metody dostępu do nich. Przedstawiono architekturę aplikacji WWW i różne rozwiązania stosowane do tworzenia takich aplikacji. Zaprezentowano wyniki badań porównawczych przeprowadzonych dla tych rozwiązań. Na koniec scharakteryzowano opracowaną aplikację WWW korzystającą z usług katalogowych i XML.