Modeling of Internet 3D Traffic Using Hidden Markov Models

TitleModeling of Internet 3D Traffic Using Hidden Markov Models
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2009
AuthorsDomańska J, Głomb P, Kowalski P, Nowak S
Conference NameAdvances in Intelligent and Soft Computing
Volume64
PublisherSpringer Verlag
Abstract

Artykuł podejmuje temat modelowania złożoności przesyłu siatek progresywnych 3D.

Historia zmian

Data aktualizacji: 17/11/2020 - 11:51; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)