Internet 2005

TitleInternet 2005
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsDomański A, Domańska J, Czachórski T
ChapterMechanizmy zapewnienia jakości usług w Internecie w ramach architektury integrated service
PublisherOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
CityWrocław

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)