FTAM – protokół przesyłu i zarządzania plikami

TitleFTAM – protokół przesyłu i zarządzania plikami
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsKowalczyk G, Nowak M
JournalZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka