Dynamiczne zarządzanie realizacją programów równoległych w środowisku rozproszonym

TitleDynamiczne zarządzanie realizacją programów równoległych w środowisku rozproszonym
Publication TypeThesis
Year of Publication2006
AuthorsNowak M
Date Published9
UniversityIITiS PAN
CityGliwice
Thesis Typephd