A Detailed ATM Network Simulator

TitleA Detailed ATM Network Simulator
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2001
AuthorsNowak S, Jędruś S
Conference NameProceedings of the 8th Polish Teletraffic Symposium
PublisherWydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)