Bazy danych. Modele, technologie, narzędzia. Analiza danych i wybrane zastosowania

TitleBazy danych. Modele, technologie, narzędzia. Analiza danych i wybrane zastosowania
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsBuchwald P., Heczko M., Zaborowski M
EditorKozielski S
ChapterStruktura danych do obl. zm. param. procesów w modelu info-dec systemów zarządzania. Preprint
PublisherWKŁ